OudDuitse Herderkennel Farmerhouserufan

Nakomelingen

 

Alle nakomelingen ingedeeld per nest:

A Nest    Brando x Lakota

B Nest    Brando x Huritt

C Nest    Dyan x Derrick

D Nest    Brando x Huritt    

E Nest    Dyan x Kansas

F Nest    Huritt x Levi

G Nest   Dyan x Jamai

H Nest   Huritt x Jamearah